Mariusz Mirosławski jest współzałożycielem i wspólnikiem Kancelarii. Zawód radcy prawnego wykonuje od 2002 r., pierwotnie w ramach indywidualnej kancelarii radcy prawnego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ukończył aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Katowicach, aplikację radcowską w OIRP w Katowicach, studia podyplomowe Executive Master of Business Administration w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN oraz liczne kursy, w tym kurs doradcy podatkowego i studium wyceny nieruchomości.

Posiada wieloletnie doświadczenie sądowe (biorąc udział w procesach sądowych jako pełnomocnik strony procesowej/ uczestnika), w obsłudze prawnej spółek kapitałowych i osobowych, obsłudze organów spółek kapitałowych oraz  świadczeniu pomocy prawnej przedsiębiorcom z wielu branż ze szczególnym uwzględnieniem sektora energetyki.

Prywatnie interesuje się historią filozofii, myśli polityczno-społecznej i sztuki, uprawia turystykę i sport (biegi średnio i długodystansowe, pływanie).

Język: niemiecki

Specjalizacja: prawo spółek, prawo energetyczne, prawo rzeczowe, prawo wekslowe.