Branża TSL: Radcowie prawni B. Mozes i A. Domagała o wymaganiach dla kierowców zawodowych

Branża TSL: Radcowie prawni B. Mozes i A. Domagała o wymaganiach dla kierowców zawodowych

Kierowca zawodowy zobligowany jest do posiadania szeregu uprawnień i spełnienia licznych warunków umożliwiających wykonywanie pracy za kierownicą ciężarówki lub autobusu. Nie wystarczy jedynie posiadanie prawa jazdy odpowiedniej kategorii. Konieczne jest także osiągnięcie kryterium wiekowego. Obowiązkowe jest także uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej, przejście testów psychologicznych i badań lekarskich, wykluczających przeciwwskazania do wykonywania tego zawodu. Przepisy prawa precyzyjnie definiują jakie wymagania musi spełniać kierowca – wskazują w mediach dedykowanych branży TSL nasi eksperci – radcowie prawni Bartłomiej Mozes i Adam Domagała.

Zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 988) kierowcą jest osoba uprawniona do kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem. Kwestię uprawnień do kierowania pojazdami określono w treści ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1212), zgodnie z którą, kierującym pojazdem co do zasady może być osoba, która osiągnęła wymagany wiek i jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym oraz spełnia jeden z wymienionych w ustawie warunków. Na łamach mediów branżowych podejmujących tematykę branży TSL, takich jak Truck.pl, 4trucks.pl, czy Trucklog.pl nasi eksperci szczegółowo wyjaśniają obowiązki kandydata na kierowcę zawodowego.

Artykuły dostępne są w linkach:

https://www.truck.pl/pl/article/1451/wymagania-wobec-kierowc%c3%b3w-w-przewozach-drogowych-prawo-jazdy-to-dopiero-pocz%c4%85tek%2c19
https://4trucks.pl/prawo/16610/wiek-i-inne-wymagania-dla-kierowcow-zawodowych-w-przewozach-drogowych
https://truckslog.pl/aktualnosci/prawo-wymagania-dla-kierowcow-w-przewozach-drogowych/
https://kadry.infor.pl/zatrudnienie/5600548,wymagania-dla-kierowcow-w-przewozach-drogowych.html

Comments are closed.