Czy prawo pracy przewiduje możliwość nieodpłatnych godzin próbnych? Radca PRAWny B. Mozes na łamach firma.rp.pl

Czy prawo pracy przewiduje możliwość nieodpłatnych godzin próbnych? Radca PRAWny B. Mozes na łamach firma.rp.pl

Podejmując decyzję o zatrudnieniu nowego pracownika, pracodawca może najpierw zaproponować mu umowę o pracę na okres próbny. Z takiej praktyki korzysta wielu przedsiębiorców, którzy chcą się przekonać, czy pracownik sprawdzi się na przyszłym stanowisku i profesjonalnie podejdzie do powierzonych mu obowiązków. Kodeks Pracy definiuje ją jako umowę terminową, zawieraną na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy. Powstaje jednak pytanie czy przepisy przewidują możliwość nieodpłatnych godzin próbnych?

Redakcja "Rzeczpospolitej" zwróciła się do naszej Kancelarii z takim właśnie pytaniem. Na łamach portalu firma.rp.pl radca prawny Bartłomiej Mozes, wspólnik w naszej Kancelarii, wyjaśnia, że prawo pracy nie przewiduje możliwości realizowania nieodpłatnych godzin próbnych. Wskazuje, że jedyną możliwością nieodpłatnego sprawdzenia potencjalnego kandydata na określone stanowisko pracy jest zawarcie z nim umowy o praktykę absolwencką, o której mowa w ustawie o praktykach absolwenckich z 17 lipca 2009 r.

Pełny artykuł dostępny jest pod linkiem: https://firma.rp.pl/kadry-place/art19051111-czy-kodeks-pracy-przewiduje-mozliwosc-nieodplatnych-godzin-probnych-pracownik-pracodawca-praca Zapraszamy!

Comments are closed.