Dzień Radcy Prawnego – 6 lipca 2023

Dzień Radcy Prawnego – 6 lipca 2023

Co roku, 6 lipca, w Polsce obchodzony jest Dzień Radcy Prawnego. Święto to zostało ustanowione w 2011 roku, aby upamiętnić ważne wydarzenie - przyjęcie przez Sejm Ustawy o Radcach Prawnych w dniu 6 lipca 1982 roku.

Wszystkim radcom prawnym oraz aplikantom radcowskim, Koleżankom i Kolegom, w tym wyjątkowym dniu życzymy sukcesów na polu zawodowym, kolejnych wygranych spraw i nieustającego rozwoju w pracy. Niech codzienne wyzwania i podejmowane na rzecz Klientów działania będą dawały poczucie satysfakcji, radość i spełnienie. Niech będą także inspiracją do podejmowania nowych aktywności wynikających z pasji do prawa. Szczególne życzenia i wyrazy uznania kierujemy do naszego zespołu radców prawnych. Dziękujemy za Wasz profesjonalizm i zaangażowanie!

Choć zawód radcy zaczął wykształcać się w latach 60. XX wieku, a w 1982 roku Sejm przyjął Ustawę o Radcach Prawnych, to nadal pojawiają się pytania: w czym może pomóc radca prawny? Radca prawny udziela pomocy prawnej wszystkim podmiotom - osobom prawnym i spółkom, wspierając biznes oraz osobom fizycznym. Radcy prawni posiadają właściwe kompetencje do prowadzenia spraw z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, podatkowego, pracy, rodzinnego, spadkowego, upadłościowego i nieruchomości, w pełnym ich spektrum. Radcowie prawni zajmują się także kompleksową obsługą prawną przedsiębiorstw, m.in. w zakresie zawierania umów z kontrahentami, udzielania informacji odnośnie stosunków pracodawca-pracownik, a także prowadzą regularne doradztwo w kluczowych i bieżących działaniach firmy. Od 2015 roku radca prawny, który nie pozostaje w stosunku pracy, może być również obrońcą w postępowaniu karnym oraz karnoskarbowym.

Comments are closed.