Firma.rp.pl: Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika

Firma.rp.pl: Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika

Czy pracodawca ma możliwość rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę po upływie okresu zasiłkowego 182 dni, jeżeli pracownik nie przedłożył decyzji o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego? Takie pytanie wystosował Czytelnik dziennika Rzeczpospolita. Odpowiedzi na nie udziela radca prawny Adam Domagała z naszej Kancelarii.

Pełna odpowiedź na przywołane wyżej pytanie dostępna jest na portalu firma.rp.pl pod linkiem: https://firma.rp.pl/kadry-place/art19054321-rozwiazanie-umowy-o-prace-bez-wypowiedzenia-z-przyczyn-niezawinionych-przez-pracownika-kodeks-pracy-pracownik

Zapraszamy do lektury!

Comments are closed.