Mec. J. Kowalski w Business Insider Polska

Mec. J. Kowalski w Business Insider Polska

Już za kilka tygodni zmienią się przepisy dla właścicieli domów i mieszkań. Wielu z nich będzie musiało dopełnić obowiązków i wyrobić świadectwo energetyczne budynku. Zarabiający na wynajmie muszą ten specjalny dokument przekazać od 27 kwietnia najemcom. Jeśli tego nie zrobią, grozi im nawet do 5 tys. złotych grzywny. Kto i w jaki sposób będzie mógł nałożyć karę na wynajmującego? Radca prawny Jakub Kowalski, wspólnik naszej Kancelarii, w Business Insider Polska wraz z innymi ekspertami wyjaśnia te kwestie.

Jak w praktyce może wyglądać nakładanie kar na właścicieli domów i mieszkań? Nasz ekspert podkreśla, że oskarżycielem publicznym we wszystkich sprawach o wykroczenia jest policja, chyba że ustawa stanowi inaczej. Organom administracji rządowej i samorządowej, organom kontroli państwowej i kontroli samorządu terytorialnego oraz strażom gminnym (miejskim) uprawnienia oskarżyciela publicznego przysługują tylko wówczas, gdy w zakresie swego działania, w tym w trakcie prowadzonych czynności wyjaśniających, ujawniły wykroczenia i wystąpiły z wnioskiem o ukaranie — dodaje mec. Kowalski.

Zapraszamy do lektury artykułu! https://businessinsider.com.pl/prawo/kara-za-brak-swiadectwa-energetycznego-od-27-kwietnia-komu-grozi/k5fewfk

Comments are closed.