O cyfryzacji procesu budowlanego w 2023 roku w dodatku do dziennnika “Rzeczpospolita”

O cyfryzacji procesu budowlanego w 2023 roku w dodatku do dziennnika “Rzeczpospolita”

Od 1 stycznia 2023 roku obowiązuje obszerna nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Jednym z jej głównych celów jest rozszerzenie cyfryzacji procesu budowlanego i inwestorskiego. Ten ważny dla całego sektora budowalnego temat podejmuje aplikantka radcowska Joanna Graczyk z naszej Kancelarii na łamach najnowszego wydania poradnika „Administracja i Orzecznictwo” - dodateku do dziennika „Rzeczpospolita”.

Autorka szczegółowo wyjaśnia jakie obowiązki w zakresie cyfryzacji nakładają na inwestorów, właścicieli lub zarządców obiektów wprowadzone przepisy oraz wskazuje nowe uprawnienia organów administracji publicznej, w szczególności organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego, w zakresie niezbędnej dokumentacji w postaci elektronicznej. W artykule opisane zostały narzędzia takie jak:

- Baza Projektów Budowlanych w formie elektronicznej,

- Elektroniczny Dziennik Budowy,

- Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego,  

- Elektroniczny Centralny Rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane (e-CRUB) oraz

- portal e-Budownictwo, którego rozwój zapowiada nowelizacja ustawy.

Serdecznie zachęcamy do lektury artykułu „Cyfryzacja wkroczyła na place budów” w dodatku Rzeczpospolitej. Artykuł dostępny jest także w wersji online dla prenumeratorów: https://archiwum.rp.pl/artykul/1487544-Cyfryzacja-wkroczyla-na-place-budow.html

Comments are closed.