Oferta przetargowa składana szpitalom jest dostępna publicznie – r. pr. Jakub Kowalski na łamach Rzeczpospolitej

Oferta przetargowa składana szpitalom jest dostępna publicznie – r. pr. Jakub Kowalski na łamach Rzeczpospolitej

Zapewnienie jak najszerszego dostępu do ofert w toku konkursu powinno leżeć w interesie zamawiającego. Im więcej osób przygląda się ofercie, tym większe szanse na wykrycie potencjalnych jej uchybień. W artykule na łamach dziennika „Rzeczpospolita” radca prawny Jakub Kowalski, wspólnik naszej Kancelarii, specjalizujący się w branży medycznej, szczegółowo wyjaśnia kwestie związane z uzyskiwaniem dostępu do ofert składanych w postępowaniach konkursowych na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.


Nasz ekspert przytacza także praktyczne uwagi na tle aktualnego orzecznictwa - powszechnie uznaje się, że oferty te stanowią przedmiot informacji publicznej i co do zasady podlegają udostępnieniu w trybie opisanym ustawą o dostępie do informacji publicznej. Wobec tego istnieje obowiązek udostępniania informacji publicznej przez SPZOZ oraz przez spółkę komunalną prowadzącą Szpital oraz obowiązek wydania decyzji odmownej (z pełnym uzasadnieniem) w razie odmowy udostępnienia choćby części dokumentów z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wszystkich zainteresowanych tą tematyką zachęcamy do przeczytania artykułu, który dostępny jest pod linkiem: https://www.rp.pl/administracja/art37326661-oferta-przetargowa-skladana-szpitalom-jest-dostepna-publicznie (dostępny dla subskrybentów). Ponadto artykuł opublikowaliśmy także na blogu Kancelarii MGM: https://kancelariamgm.pl/uzyskiwanie-dostepu-do-ofert-skladanych-w-postepowaniach-konkursowych-na-udzielenie-zamowienia-na-swiadczenia-zdrowotne/

Comments are closed.