PRACA NA PLATFORMIE JAKO NOWA FORMA ZATRUDNIENIA – ARTYKUŁ TOMASZA MIROSŁAWSKIEGO DLA PORADNIKA RZECZPOSPOLITEJ

PRACA NA PLATFORMIE JAKO NOWA FORMA ZATRUDNIENIA – ARTYKUŁ TOMASZA MIROSŁAWSKIEGO DLA PORADNIKA RZECZPOSPOLITEJ

Praca platformowa polega na połączeniu poprzez platformę cyfrową zatrudnionego z klientem przedsiębiorstwa, będącego właścicielem platformy, i wykonywaniu na rzecz klienta określonych usług. W wydaniu Poradnika Prawo i Podatki dziennika Rzeczpospolita ukazał się artykuł Tomasza Mirosławskiego, młodszego prawnika w naszej Kancelarii, w którym autor wyjaśnia czym jest ta nowa forma zatrudnienia i jak funkcjonują tego typu działalności.

Sposób działania platform cyfrowych jest oparty na algorytmach. One są odpowiedzialne za przydzielanie konkretnych zadań wykonawcom oraz ustalanie ich wynagrodzenia. Głównym zarzutem kierowanym wobec platform przez zatrudnionych jest brak transparentności mechanizmów działania algorytmów.

Model pracy platformowej rodzi problemy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracę taką wykonują często osoby młode, a większość zadań jest realizowana w zakresie zawodów uznawanych za szczególnie niebezpieczne (np. transport).

Zjawisko pracy platformowej wywołało potrzebę jego regulacji. Komisja Europejska podjęła inicjatywę, przedstawiając 9 grudnia 2021 r. projekt dyrektywy dotyczącej poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform cyfrowych.

Zachęcamy do lektury całości artykułu: https://kancelarierp.pl/praca-na-platformie-nowa-forma-zatrudnienia/

Comments are closed.