Prawo Budowlane – wsparcie procesu inwestycyjnego

Prawo Budowlane – wsparcie procesu inwestycyjnego

Dla jednego z Klientów z branży budowlanej i deweloperskiej Kancelaria w okresie od stycznia 2017 r. do marca 2021 r. doradzała w procesie inwestycyjnym związanym z budową I etapu osiedla mieszkaniowego w jednym z największych miast województwa śląskiego.

Pomoc prawna Kancelarii obejmowała w szczególności:

1) przeprowadzenie badania prawnego nieruchomości,
2) regulację stanu prawnego nieruchomości,
3) doradztwo w sprawach związanych z użytkowaniem wieczystym nieruchomości,
4) przygotowanie i opiniowanie umów, w tym umowy o wykonawstwo i podwykonawstwo robót budowlanych,
5) doradztwo i reprezentowanie Klienta w procedurze negocjacji umów związanych z procesem budowlanym,
6) pomoc prawna w postępowaniach przed organami administracji państwowej, w tym związanych z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestycji,
7) pomoc prawna w procesie związanym z montażem finansowym oraz bieżącym finansowaniem inwestycji przez banki,
8) przygotowanie i opiniowanie umów rezerwacyjnych, umów przedwstępnych oraz umów przenoszących własność wyodrębnionych lokali,

W realizacji projektu udział wzięli następujący prawnicy Kancelarii: radca prawny Seweryn Galos oraz radca prawny Damian Dziedzic.

Nasza Kancelaria udziela wsparcia prawnego oraz doradza Klientowi w procesie realizacji II etapu przedmiotowego osiedla.

Comments are closed.