PROJEKT USTAWY O SPORACH ZBIOROWYCH – KOMENTARZ TOMASZA MIROSŁAWSKIEGO DLA PULSHR.PL

PROJEKT USTAWY O SPORACH ZBIOROWYCH – KOMENTARZ TOMASZA MIROSŁAWSKIEGO DLA PULSHR.PL

W połowie lipca na stronie Rządowego Centrum Legislacji ogłoszony został projekt ustawy o sporach zbiorowych, który zakłada on m.in. określenie czasu trwania sporu zbiorowego, wprowadzenie tzw. mediacji prewencyjnej oraz obowiązek zawiązania koalicji związków w trwającym sporze. Planowane zmiany, pomimo, że uwzględniają wiele postulowanych rozwiązań mających na celu doprecyzowanie dotychczasowych przepisów, budzą także kontrowersje. W artykule na łamach PulsHR.pl Tomasz Mirosławski, młodszy prawnik w Kancelarii MGM, komentuje założenia projektowanej ustawy.

Zmianami aprobowanymi przez stronę pracodawczą przewidzianymi w projekcie są: wprowadzenie wymogu wyłaniania wspólnej reprezentacji organizacji związkowych w celu wszczęcia i prowadzenie sporu zbiorowego, w której obligatoryjnie powinna uczestniczyć co najmniej jedna organizacja związkowa reprezentatywna oraz wskazanie maksymalnego czasu trwania sporu zbiorowego – 9 miesięcy od dnia wszczęcia sporu z możliwością przedłużenia tego okresu o kolejne 3 miesiące.

Należy także wspomnieć, iż projektowana ustawa zakazuje wszczynania strajków solidarnościowych, dopuszczalnych na gruncie dotychczasowych przepisów oraz powiela brzmienie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Zgodnie z uzasadnieniem autorów projektu, proponowane zmiany mają służyć zapobieganiu działaniom, które są postrzegane jako godzące w stosunki pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi, reprezentującymi interesy pracowników oraz zapewnieniu pokoju społecznego. W praktyce jednak nowa ustawa wprowadza wiele rozwiązań korzystnych dla pracodawców, jednocześnie rezygnując z dotychczasowych uprawnień przysługujących organizacjom związkowym, co w efekcie może doprowadzić do odwrotnego skutku, niż ten który ustawodawca zakłada.

Zapraszamy do lektury tekstu: https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/ostatnie-dni-konsultacji-ustawy-o-sporach-zbiorowych-co-zawiera-dokument,91638.html

Comments are closed.