Przekształcenia spółek/form prowadzonych działalności gospodarczych/aktywności gospodarczej klientów

Przekształcenia spółek/form prowadzonych działalności gospodarczych/aktywności gospodarczej klientów

Dla Klientów z branż: usług inżynierskich, usług instalacyjnych oraz usług deweloperskich Kancelaria MGM w okresie od maja do lipca 2021 roku przygotowała procedurę i koordynowała działania związane z:

  • przekształceniem spółki komandytowej w spółkę jawną,
  • przekształceniem spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • przekształceniem przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nasza pomoc  prawna obejmowała :  

W realizacji projektów udział wzięli następujący prawnicy kancelarii: radca prawny Edyta Wróbel, radca prawny Seweryn Galos, radca prawny Bartłomiej Mozes i radca prawna Mariusz Mirosławski.

  • doradztwo m.in.  w zakresie zbadanie sytuacji prawnej Klientów w celu zidentyfikowania ryzyk i wyboru najlepszego, w konkretnej sytuacji, wariantu przekształcenia,
  • przygotowanie modelu przekształceń organizacyjnych,
  • przygotowanie kompletnej dokumentacji przekształceń prawno-organizacyjnych,
  • wstępną analizę skutków podejmowanych działań z punktu widzenia prawa podatkowego,
  • koordynację działań z doradcami zewnętrznymi (biegli rewidenci, analitycy finansowi, notariusze, księgowi),
  • nadzór prawny nad przebiegiem  postępowań przekształceniowych.

Comments are closed.