PulsHR.pl: Kontrola trzeźwości podczas pracy zdalnej

PulsHR.pl: Kontrola trzeźwości podczas pracy zdalnej

Kolejna publikacja z udziałem naszej Kancelarii. Tym razem o zasadach kontroli trzeźwości w pracy, które określone zostały w lutym 2023 roku w nowelizacji Kodeksu pracy. Zgodnie z przepisami pracodawca może przeprowadzić kontrolę trzeźwości pracownika oraz obecności środków odurzających w organizmie tylko w razie konieczności zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób albo ochrony mienia pracodawcy. Powstaje jednak pytanie jak skontrolować trzeźwość pracownika, który swoje obowiązki wykonuje zdalnie?

Jak tłumaczy radca prawny Szymon Szczepanek na łamach PulsHR.pl: w ocenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej nie wydaje się możliwe, by pracownicy wykonujący pracę zdalną spełniali przesłanki objęcia kontrolą trzeźwości. Wskazać trzeba, że zgodnie z art. 22(1c) § 1 Kodeksu pracy kontrolę trzeźwości można wprowadzić, gdy jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób albo ochrony mienia. Ministerstwo wskazało, że co do zasady praca zdalna będzie wykonywana przez pracowników za pomocą urządzeń teleinformatycznych i nie będzie niosła za sobą wysokiego ryzyka dla zdrowia, życia czy mienia. Jeżeli jednak praca zdalna będzie rodzić takie ryzyko, to wówczas w pełni dopuszczalna jest kontrola trzeźwości także pracowników wykonujących pracę zdalną.

Zachęcamy do przeczytania całego artykułu pod linkiem: https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/picie-w-domu-jest-trudniejsze-do-wykrycia-ale-sa-na-to-sposoby,98057.html

Comments are closed.