R. pr. Bartłomiej Mozes dla mediów z branży TSL

R. pr. Bartłomiej Mozes dla mediów z branży TSL

Przewóz towarów generuje ryzyko powstania szkody. Niejednokrotnie na uszkodzenie przewożonego towaru mają wpływ czynności ładunkowe i rozmieszczenie transportu na pojeździe. Konwencja CMR nie precyzuje, kto jest za nie odpowiedzialny – przewoźnik, nadawca czy odbiorca. Powstaje zatem pytanie na kim spoczywa weryfikacja prawidłowego rozmieszczenia towaru i czy w konsekwencji nienależytego ustawienia ładunku, przewoźnik ponosi odpowiedzialność za powstałą szkodę?

Radca prawny Bartłomiej Mozes, wspólnik Kancelarii, na łamach licznych mediów koncentrujących się na tematyce TSL, wyjaśnia kwestie związane z obowiązkiem weryfikacji prawidłowości rozmieszczenia towaru na pojeździe, a wyłączeniem odpowiedzialności przewoźnika za szkodę. Zapraszamy do lektury!

https://portaltsl.pl/zarzadzanie/kto-weryfikuje-rozmieszczenie-towaru-w-pojezdzie/

https://4trucks.pl/aktualnosci/16589/prawidlowe-rozmieszczenie-ladunku-na-ciezarowce-kto-odpowiada-komentarz-prawnika

https://etransport.pl/wiadomosc,68320,na_kim_spoczywa_weryfikacja_prawidlowosci_rozmieszczenia_towaru_na_pojezdzie.html

https://truckslog.pl/aktualnosci/prawo-obowiazek-weryfikacji-prawidlowosci-rozmieszczenia-towaru/

Comments are closed.