R. pr. M. Mirosławski w poradniku „Prawo i podatki” o wynalazku pracowniczym

R. pr. M. Mirosławski w poradniku „Prawo i podatki” o wynalazku pracowniczym

W kwietniowym wydaniu dodatku do dziennika Rzeczpospolita – Poradniku „Prawo i Podatki” ukazał się artykuł radcy prawnego Mariusz Mirosławskiego, wspólnika Kancelarii MGM. Tekst dotyczy szeroko pojętych przepisów w zakresie wynalazku pracowniczego, także w kontekście dodatkowego wynagrodzenia od pracodawcy.

Przesłanki uznania wynalazku za wynalazek pracowniczy i prawa do wynalazku uregulowane zostały w art. 11 ustawy z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz U z 2021 r. 324 t.j. ze zm.), zwanej dalej „p.w.p.”. Przepis ten wprowadza zasadę, zgodnie z którą prawo do uzyskania patentu na wynalazek przysługuje jego twórcy. Artykuł 11 ust. 3 p.w.p. wprowadza od powyższej reguły wyjątek dotyczący tzw. wynalazku pracowniczego. Jak wskazuje nasz wspólnik, warto określić w indywidualnej umowie o pracę kwestie związane z wynalazkami pracowniczymi oraz sposobem i terminem wypłaty należności z tego tytułu, a także przygotować dokładny zakres obowiązków pracownika.

Artykuł dostępny jest także w wersji online: https://archiwum.rp.pl/artykul/1494208-Wynalazek-pracowniczy-i-dodatkowe-wynagrodzenie-od-pracodawcy.html

Comments are closed.