Reprezentacja pracodawcy w sporze zbiorowym

Reprezentacja pracodawcy w sporze zbiorowym

Kancelaria MGM, w lipcu reprezentowana przez jednego ze wspólników – radcę prawnego Bartłomieja Mozesa - świadczyła pomoc prawną na rzecz Klienta (Pracodawcy) działającego w branży TSL (transport-spedycja-logistyka) w związku ze sporem zbiorowym wszczętym przez pięć organizacji związkowych, w sprawie dotyczącej zmiany warunków płacowych.

Pomoc prawna udzielana była zarówno na etapie rokowań jak i mediacji prowadzonych z udziałem mediatora społecznego. Pomoc prowadzona była od chwili wszczęcia sporu poprzez analizę postulatów organizacji związkowych, ocenę ryzyka, opracowanie strategii postępowania oraz doradztwo przy wyborze najlepszego w danej sytuacji wariantu zachowania Klienta w tym postępowaniu.

Na skutek prowadzonych mediacji, strony zawarły w dniu 22 lipca 2021 r. porozumienie, które rozwiązało zaistniały spór zbiorowy i jednocześnie zapobiegło wystąpieniu akcji strajkowej na terenie zakładu pracy Klienta.

Comments are closed.