REWOLUCJA W PRAWIE PRACY – KOMENTARZ R.PR. ADAMA DOMAGAŁY DLA PULSHR.PL i mediów branżowych

REWOLUCJA W PRAWIE PRACY – KOMENTARZ R.PR. ADAMA DOMAGAŁY DLA PULSHR.PL i mediów branżowych

Od sierpnia tego roku pracowników i pracodawców czekają spore zmiany z zakresu prawa pracy. Chodzi o wdrożenie unijnych dyrektyw, które odnoszą się do warunków pracy w UE oraz balansem między pracą a życiem prywatnym rodziców i opiekunów. Ponadto w nowelizacji kodeksu pracy znajdą się także kwestie dotyczące kontroli trzeźwości i pracy zdalnej. Temat komentował m.in. na łamach pulsHR.pl, INFOR.pl, HRstandard.pl radca prawny Kancelarii MGM Adam Domagała.

- Krąg krewnych na których będzie udzielany urlop opiekuńczy to: syn, córka, matka, ojciec oraz małżonek. Przedmiotowy urlop będzie udzielany przez pracodawcę na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie nie krótszym niż 1 dzień przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu - wyjaśnia radca prawny Adam Domagała.

Zmiany dotyczyć będą także wydłużenia urlopu macierzyńskiego:

- z 32 do 41 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka,

- z 34 do 43 tygodni w przypadku urodzenia dwójki i więcej dzieci.

Ponadto nowelizacja daje nowe narzędzia pracodawcom, którzy jeśli będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia będą mogli wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników.

Dodatkowo uregulowana zostanie kwestia pracy zdalnej, która będzie mogła być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika.

Zmiany dotyczą także przerw w czasie pracy. Jeżeli zatem, dobowy wymiar czasu pracy pracownika:

  • wynosi co najmniej 6 godzin – pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut,
  • jest dłuższy niż 9 godzin – pracownik ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut,
  • jest dłuższy niż 16 godzin – pracownik ma prawo do kolejnej przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut.

Zapraszamy do lektury artykułów: 

https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/rewolucja-w-prawie-pracy-coraz-blizej-zmiany-w-umowach-urlopach-przerwach-w-pracy,91154.html

https://kadry.infor.pl/wiadomosci/5542058,Rewolucja-w-prawie-pracy-zmiany-wchodza-w-zycie-w-sierpniu-2022-r.html

https://hrstandard.pl/2022/07/20/rewolucja-w-prawie-pracy-ogromne-zmiany-wchodza-w-zycie-w-sierpniu-2022-r/

https://www.prawo.egospodarka.pl/176965,Prawo-pracy-rewolucyjne-zmiany-od-1-sierpnia-2022-r,1,34,3.html

Comments are closed.