STRAJK PRACOWNIKÓW JAKO SIŁA WYŻSZA. R. PR. ADAM DOMAGAŁA NA ŁAMACH DODATKU DO “RZECZPOSPOLITEJ”.

STRAJK PRACOWNIKÓW JAKO SIŁA WYŻSZA. R. PR. ADAM DOMAGAŁA NA ŁAMACH DODATKU DO “RZECZPOSPOLITEJ”.

Zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, strajk jako środek ostateczny, polega na zbiorowym powstrzymywaniu się pracowników od wykonywania pracy, w celu rozwiązania sporu dotyczącego interesów związanych z warunkami pracy, płacy lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszania się w związkach zawodowych.


Radca prawny Adam Domagała z naszej Kancelarii w artykule na łamach grudniowego wydania poradnika „Prawo i podatki” - dodatku do dziennika „Rzeczpospolitej” – wyjaśnia przepisy związane ze strajkiem pracowników. Jak wskazuje nasz ekspert - prawo do strajku jest prawe konstytucyjnym. Zgodnie z art. 59 ust. 3 Konstytucji RP związkom zawodowym przysługuje prawo do organizowania strajków pracowniczych i innych form protestu w granicach określonych w ustawie.


Zapraszamy do przeczytania artykułu w formie tradycyjnej, jak również online. Artykuł dostępny jest pod linkiem (pełna wersja dla prenumeratorów): https://archiwum.rp.pl/artykul/1486915-Strajk-w-firmie-i-odpowiedzialnosc.html

Comments are closed.