Wspólnicy Kancelarii MGM w dodatku branżowym Rzeczpospolitej

Wspólnicy Kancelarii MGM w dodatku branżowym Rzeczpospolitej

W specjalistycznym dodatku do dziennika „Rzeczpospolita” - Poradnik: Prawo i podatki, w piątek 29 kwietnia, ukazał się artykuł naszych wspólników – radcy prawnego Jakuba Kowalskiego i radcy prawnego Mariusza Mirosławskiego. W artykule eksperci wyjaśniają, że zastąpienie stanu epidemii stanem zagrożenia epidemicznego nie powinno spowodować istotnych zmian w przepisach wprowadzonych na potrzeby walki z epidemią COVID-19, w tym dotyczących przedsiębiorców.

Zasadnicza część regulacji wprowadzonych ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2021 r., poz. 2095 ze zm.), zwaną specustawą covidową, przewidziana została na okres „obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii”. W związku z powyższym, uchylenie jednego z tych stanów i równoczesne ogłoszenie drugiego z nich (niezależnie od „kierunku” takiej zmiany) nie spowoduje zmiany w obowiązywaniu regulacji szczególnych wprowadzonych ustawą, w tym dotyczących przedsiębiorców.

Artykuł dostępny jest w wersji elektronicznej (dla prenumeratorów) pod linkiem: https://archiwum.rp.pl/artykul/1472288-W-przypadku-odwolania-epidemii-konieczna-bedzie-ocena-skutkow-tej-decyzji-na-przepisy-ustawy-covidowej.html#.Ymt8ie3P02w

Comments are closed.