Współpraca z Uniwersytetem Śląskim – Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Współczesne problemy i wyzwania prawa prywatnego”

Współpraca z Uniwersytetem Śląskim – Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Współczesne problemy i wyzwania prawa prywatnego”

MGM Kancelaria Radców Prawnych Mirosławski, Galos, Mozes została partnerem Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Współczesne problemy i wyzwania prawa prywatnego". Organizatorem wydarzenia jest zespół badawczy prawa prywatnego europejskiego i polskiego Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Koło Naukowe Prawa Cywilnego “Sapere Aude”, działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Konferencja odbędzie się już w przyszłym tygodniu w dniach 21 i 22 października 2021 r. W związku z pandemią COVID-19, wydarzenie jest realizowane online i odbędzie się z wykorzystaniem platformy Zoom. Z uwagi na międzynarodowy charakter wydarzenia, będzie się ono odbywać w języku angielskim.

Tematyka Konferencji „Współczesne problemy i wyzwania prawa prywatnego” poświęcona jest szeroko rozumianemu prawu prywatnemu, w szczególności prawu cywilnemu, międzynarodowemu prawu prywatnemu, prawu handlowemu, prawu własności intelektualnej, prawu konsumenckiemu, alternatywnemu rozwiązywaniu sporów, a także zagadnieniom związanym z prawem nowych technologii.

Obecnie mamy do czynienia z nowymi zjawiskami o charakterze społecznym, gospodarczym, politycznym i technologicznym, które wpływają na proces stanowienia i stosowania prawa. Jednym z największych problemów jest dziś pandemia COVID-19, której wpływ na prawo prywatne jest ogromny.  Równie ciekawym zjawiskiem jest proces globalizacji i europeizacji prawa oraz wpływ standardów międzynarodowych, europejskich i zagranicznych na porządek prawny Polski i innych krajów. Na koniec należy wspomnieć o zjawisku nowych technologii, które stanowią wielkie wyzwanie dla prawników.

Wszystkie te tematy zostaną poruszone podczas nadchodzącej konferencji, na którą już teraz serdecznie zapraszamy. Aby wziąć udział w wydarzeniu, wymagana jest uprzednia rejestracja i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Formularz dostępny jest w linku: http://bityl.pl/MbgVO . Rejestracja dla uczestników trwa do 17 października 2021 r.

Comments are closed.