Pomoc publiczna w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorstw w ramach pakietu tzw. “Tarczy antykryzysowej”.

Pomoc publiczna w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorstw w ramach pakietu tzw. “Tarczy antykryzysowej”.

W ramach tzw. „Tarczy antykryzysowej” przygotowany został projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorstw przekazany do Sejmu RP w dniu 26 marca 2020 roku (Druk nr 300).

Zakres przedmiotowy ustawy obejmuje trzy kategorie udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców doświadczających trudnej sytuacji:

- pomoc na ratowanie,

- tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne,

- pomoc na restrukturyzację.

Efektem wprowadzenia projektowanej regulacji będzie możliwość wsparcia przez środki publiczne procesów restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwach, podejmujących działania naprawcze w związku z występującymi sytuacjami kryzysowymi. Z uwagi na aktualną sytuację w kraju i na świecie, spowodowaną epidemią nowego typu koronawirusa o nazwie SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, proponowane rozwiązania pomocy publicznej mogą się okazać kluczowe dla wielu przedsiębiorstw dotkniętych skutkami przestoju gospodarczego.

Wejście w życie projektu ustawy zapewni wdrożenie programu pomocowego, zaakceptowanego przez Komisję Europejską, przewidzianego jako jeden z instrumentów programu Polityka Nowej Szansy.

Zespół Kancelarii Radców Prawnych Mirosławski, Galos, Mozes Sp. j. przygotował krótkie omówienie projektu ustawy.

Tekst opracowania dostępny pod poniższym linkiem:

Pomoc publiczna w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorstw w ramach pakietu tzw. "Tarczy antykryzysowej".

No Comments Yet.

Leave a comment