TARCZA ANTYKRYZYSOWA – rozwiązania prawne przewidziane według stanu na dzień 30 marca 2020 r.

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – rozwiązania prawne przewidziane według stanu na dzień 30 marca 2020 r.

Przedmiotem informacji prawnej jest prezentacja rządowych rozwiązań przyjętych w ustawie uchwalonej przez Sejm w dniu 27 marca 2020 r. na podstawie rządowego projektu ustawy datowanego na dzień 25 marca 2020 r. (z uwzględnieniem autopoprawki do tego projektu z dnia 27 marca 2020 r.) o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: o zmianie ustawy o COVID-19).
Informacja prawna przedstawia zagadnienia istotne z punktu widzenia interesu przedsiębiorcy dotkniętego skutkami epidemii koronawirusa COVID-19, natomiast nie wyczerpuje wszystkich, regulowanych uchwaloną przez Sejm ustawą o zmianie ustawy o COVID-19 kwestii.
Kolorem błękitnym oznaczono zagadnienia, których treść uległa zmianie w stosunku do rozwiązań przedstawionych w rządowym projekcie ustawy z dnia 21 marca 2020 r.
W treści informacji zostały wyboldowane (pogrubione) fragmenty, których treść może mieć kluczowe, praktyczne znaczenie dla przedsiębiorcy.
Podkreślono także najważniejsze kwestie, które uległy zmianie w porównaniu do poprzednich projektów zmienianej ustawy.
Kolorem ZIELONOM oznaczono kwestie, które uległy zmianie w drodze autopoprawki do rządowego projektu ustawy z dnia 25 marca 2020 r. (autopoprawka z dnia 27 marca 2020 r.).
Ustawa na chwilę przygotowywania informacji była przedmiotem obrad Senatu, stąd przyjęte w niej finalnie rozwiązania mogą różnić się od rozwiązań prezentowanych w niniejszej informacji prawnej – będzie ona aktualizowana na bieżąco.

Tekst opracowania, dostępny pod poniższym linkiem:

TARCZA ANTYKRYZYSOWA

No Comments Yet.

Leave a comment